Historien om Locstone

Anders Junghage och Thomas Andersson

Allt började med frustration…

Över ett problem utan rimlig lösning. Att anlägga regnbäddar är något som de senaste åren har blivit populärt. Regnbäddar fördröjer och renar dagvatten samtidigt som de skapar en gynnsam växtmiljö. Därför är de också nödvändiga!

Regnbäddar ligger ofta i anslutning till en körbana och för att skydda regnbädden mot trafik ramas den in av kantstenar. Eftersom utformningen av en regnbädd medför att kantstenen inte har ett komplett mothåll har det alltid uppstått problem vid påkörningar och snöröjning. Standardmetoden idag är inte tillräcklig som mothåll vilket gör att kantstenarna välter. Å ena sidan krävs mer betong som mothåll, å andra sidan skulle mer betong hindra regnbäddens infiltrationskapacitet.

Under mina 25 år i branschen har jag stött på detta problem upprepade gånger. Försök till lösningar har visat sig vara extremt krångliga – och väldigt dyra. Men under en slutbesiktning i november 2022, fick jag en idé…

Tänk om det gick sätta kantsten utan mothåll av betong? Jag kontaktade en patenjurist. Efter en omvärldsanalys fick jag det bekräftat – jag kunde ansöka om patent. Det blev starten för att etablera företaget. Investerare säkrades, vi arbetade med produktutveckling, fälttester, varumärket skyddades, vi skapade hemsidan och i juni 2023 anställdes min barndomsvän Thomas Andersson. Vi har tidigare arbetat tillsammans när vi har introducerat branschen för nya produkter. Och nu – introducerar vi Locstone för världen.

I juni 2023 belönades Locstone med SKAPA-priset i Värmland, Sveriges största innovationstävling. I augusti sålde vi våra första enheter till Östersund och Karlstad.

Berättat av uppfinnaren, Anders Junghage.

Locstone Skapa priset Värmland 2023

Vinnare av Skapapriset, Värmland 2023

Guldmedalj som symboliserar nominering av årets produktnyhet, Svensk byggtjänst.

Nominerad till årets produktnyhet, 2024 Svensk Byggtjänst

Anders Junghage

Meriterad konsult och rådgivare inom stenarbeten, stenbeläggningar, stenkonstruktioner och dimensionering.

Anders Junghage

Thomas Andersson

Mångårig erfarenhet av tekniska lösningar tillsammans med beställare, konsulter och entreprenörer.

Thomas Andersson