Sätt kantsten – utan betong

Minska klimatavtrycket med Locstone  – patenterad kantstensförankring.

Guldmedalj som symboliserar nominering av årets produktnyhet, Svensk byggtjänst.

Det är Locstone

Locstone är en kantstensförankring som ersätter behovet av betong vid sättning av kantsten. Produktens tre delar – länkarm, bakplatta och frontplatta – sätts ihop för att skapa en stark och hållbar konstruktion som både står emot påkörningar, främjar infiltration i regnbäddar och möjliggör växtlighet i direkt anslutning till kantstenen.

Locstone i regnbädd

Skapa gröna oaser mitt i staden med regnbäddar – det gynnar både miljön och människorna som lever där. Med Locstone som kantstensförankring blir installationen av regnbäddar mer hållbar och mindre beroende av konventionella motstöd av betong. Det utökar ytan för vattenhantering vilket förbättrar regnbäddens funktion.

Besparing av CO2

Utsläpp av CO2 kan minska med 75% om du använder Locstone som förankring av kantstenar istället för motstöd av betong. Att välja bort platskrävande betong i regnbäddar ger utrymme för mer grönska som kan växa direkt intill kantstenen. Det förbättrar infiltrationen och förutsättningarna för en hållbar stadsmiljö.

Omvandla små ytor

Med Locstone kan du förvandla även de smalaste refugerna till regnbäddar eller växtbäddar. När kantstenarna förankras direkt i körbanan elimineras behovet av platskrävande betong. Samtidigt frigörs utrymme för växtlighet och infiltration. Ombyggnation i de befintliga gaturummen blir resurseffektivt och enkelt.

Kontakta oss

Få mer information om hur Locstone kan förbättra ditt projekt.

Thomas Andersson

Marknad & försäljning

Thomas Andersson Locstone